Projekty UE

Tytuł projektu: Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii, celem poszerzenia oferty turystyczno – kulturalnej – Etap I

Nr projektu: POIS.08.01.00-00-1095/16

Beneficjent: Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza  w Trzebnicy

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu [PLN]: 8 650 000,00

Wysokość dofinansowania ogółem [PLN]: 7 150 000,25

Głównym założeniem Projektu adaptacji pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy będącego Pomnikiem Historii jest  poszerzenie oferty kulturalnej poprzez utworzenie tu miejsca spotkań, dialogu i wymiany kultur. Ważnym elementem projektu jest przystosowanie pocysterskiego klasztoru do pełnienia funkcji nowoczesnego obiektu, przy jak największym zachowaniu obecnego charakteru tego miejsca oraz zdarzeń kulturalnych, które tu się odbywają.

OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług dla Projektu „Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii, celem poszerzenia oferty turystyczno – kulturalnej – Etap I”, obejmujących: przygotowanie projektu, zarządzanie projektem oraz działania informacyjne i promocyjne.
Kompletne ogłoszenie wraz załącznikami znajduje się na stronie: