Świetlica Maciejki

szkic maciejki 2Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza dla dzieci i młodzieży „MACIEJKI” powstała przy klasztorze Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy 20 września 2000 roku.

Początkowo funkcjonowała kilka razy w tygodniu, obecnie zajęcia odbywają się w niej codziennie oprócz niedziel i świąt: w dniach powszednich 14-18, a w soboty w godz.10-14. W ramach zajęć świetlicowych staramy się w różnorodny sposób pomagać dzieciom i młodzieży w ich problemach, takich jak: kryzysy szkolne, rodzinne, rówieśnicze, osobiste.

Odbywają się zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne, pomoc w nauce, różne gry – także edukacyjne i komputerowe. Dzieci mogą też liczyć na organizowanie czasu wolnego, mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty – muzyczne, plastyczne i inne, organizowane są zabawy i zajęcia sportowe, wycieczki i kolonie letnie, zabawy karnawałowe, andrzejkowe, kiermasze prac dzieci itp. Świetlica organizuje wyjazdy w czasie każdych ferii zimowych – w tym roku byliśmy z dziećmi w Przesiece, w ubiegłym roku w Kuraszkowie. W minionym roku byliśmy na koloniiletniej w Białym Dunajcu, a także na Mazurach,a w poprzednich latach wakacje spędziliśmy w Osiecznej-w Ośrodku „Waykiki”, w Przesiece, Pokrzywnej, Zawoji itd. Co roku organizujemy też uroczystość Wigilijną w czasie której dzieci otrzymują paczki świąteczne, w których są nie tylko słodycze i zabawki, ale także przybory szkolne, odzież i żywność.

Świetlica jest placówką wsparcia dziennego, wspiera rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji-opiekuńczych i wychowawczych, współpracuje ze szkołami, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorami sądowymi, Gminną Komisją d.s. Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami zajmującymi się wspieraniem dzieci, młodzieży i rodziny. W miarę naszych możliwości staramy się też organizować szkolenia dla rodziców i wolontariuszy. Rodzice uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach, w czasie których angażują się w wytwarzanie różnych ozdób i rękodzielniczych wyrobów, które są sprzedawane na kiermaszach, a także rozmawiamy o różnych ważnych sprawach, dzielimy się radościami i troskami. Organizowane są także wspólne rodzinne wyjazdy weekendowe i pikniki rodzinne. W ramach działalności świetlicy jest też organizowana pomoc socjalna i dożywianie-na co dzień widzimy jakie dzieci mają potrzeby – zaopatrujemy je w potrzebną odzież, buty, podręczniki i przybory szkolne i inne sprzęty.

DSCI5402

DSCI1441 DSCI1468

mecz

mecz „TOBIASZKI” V.S. „MACIEJKI”

mecz

mecz „TOBIASZKI” V.S. „MACIEJKI”

Staramy się wychowywać dzieci zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, co też jest ważnych czynnikiem pomagającym w profilaktyce uzależnień i profilaktyce niedostosowania społecznego. DSCI5584Naszym celem jest, aby dzieci miały na naszej świetlicy zapewnione poczucie bezpieczeństwa, uczymy je nawiązywania prawidłowych więzi uczuciowych oraz właściwych relacji interpersonalnych i postaw społecznych. Cieszymy się, że niektórzy z nich-teraz to już młodzież, od ponad czternastu lat uczestniczą w zajęciach Świetlicy, teraz już są wolontariuszami i pomagają nam w opiece nad dziećmi. Wiedzą też, że w każdej sytuacji mogą na nas liczyć, że jest miejsce, gdzie mogą pożytecznie spędzić czas i zawsze ktoś życzliwy na nich czeka.

Galeria zdjęć:

Zimowisko                       Piknik rodzinny                         Mazury 2015

Kolonia letnia                      Weekend rodzinny                   Z życia świetlicy

Bal Wszystkich Świętych      Majówka 2016

Wczasy rodzinne w Rabce 2015      15 urodziny Świetlicy    Wigilia 2017

dgf

DSCI5425

Prosimy jako cel szczegółowy dopisać: MACIEJKI można również kliknąć na ikonkę poniżej i wypełnić PIT

Program do rozliczania PIT 2013 online - e-pity 2013 Kontakt:maciejasmcb@o2.pl, tel: 605 260 393

Jeśli ktoś chciałby wesprzeć nasze działania na Świetlicy, podajemy numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A. O/Trzebnica 02 1050 1575 1000 0022 2845 4720 Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza „Dar dla dzieci” ul. Ks. Bochenka 30 55-100 Trzebnica