100 Pomników Historii  na Stulecie Odzyskania Niepodległości

100 Pomników Historii na Stulecie Odzyskania Niepodległości

Pomnik Historii to formuła funkcjonująca od 1994 r.; jest jedną z form ochrony zabytków o wyjątkowym znaczeniu dla historii i kultury Polski. Dotychczas lista liczyła 91 pozycji, wśród których znajdował się m.in. Biskupin (jako rezerwat archeologiczny), Kraków (z historycznym zespołem miasta), Grunwald ( pole bitwy) Częstochowa (z zespołem klasztoru ojców paulinów na Jasnej Górze) i Trzebnica (z zespołem dawnego opactwa cysterek) – pierwszego konwentu cysterek na ziemiach polskich, w skład którego wchodzi: kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja i św. Jadwigi, którym opiekują się salwatorianie i klasztor oraz teren klasztorny o pow. 4,7 ha, na którym znajdują się budynki pomocnicze, którym od ponad 150 lat opiekują się siostry boromeuszki.

W dniu 10 grudnia 2018 r., w trakcie Uroczystej Gali w Teatrze Narodowym w Warszawie „100 pomników na Stulecie Odzyskania Niepodległości”  Prezydent R.P. Andrzej Duda wręczył kolejne nominacje opiekunom  14 nowych Pomników Historii, wśród których znalazła się „Stocznia Gdańska” jako setny obiekt na tej szczególnej liście obiektów .

W czasie Gali, Wicepremier,  minister Kultury prof. Piotr Gliński powiedział:  „Dodajmy, że w tej przeszłości o tym, co decyduje o teraźniejszości i przyszłości może najważniejsza jest kultura. W tym zwłaszcza kultura materialna, bo wokół niej także formowane są inne elementy kultury – myśl techniczna, myśl polityczna, myśl militarna, dokonania artystyczne, społeczne. To faktycznie świadczy o tożsamości i sile narodu, o sile państwa.”

Zostały również  zaprezentowane okolicznościowe Tablice dla wszystkich 105 obiektów wpisanych na listę Pomników Historii upamiętniające jubileusz odrodzenia Niepodległej. Otrzymana Tablica Zespołu dawnego opactwa cysterek w Trzebnicy zostanie zamocowana na obiekcie zgodnie z ustaleniami z DWKZ.

105 wyróżnionych obiektów – Pomników Historii- to obiekty o wyjątkowym znaczeniu dla kultury polskiej. Pomimo ogromnego zaszczytu z opiekowania się obiektem w randze Pomnika Historii pozostaje trudna codzienność – dbanie o zachowanie jego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. I z tym mamy ogromy problem ponieważ kompleks  pocysterskiego opactwa w Trzebnicy jest ogromny, a nasze możliwości finansowe  – bardzo skromne. Dużo łatwiej jest utrzymać i remontować Pomnik Historii Gminie  czy Instytucji Państwowej posiadającej środki budżetowe. A Kongregacja staje ciągle przed dylematem: skąd je pozyskać ? Poza dziełami miłosierdzia jakie siostry prowadzą w klasztorze, wszystkie nasze  siły skierowane są na ratunek klasztorowi:  opracowujemy projekty i wnioski, pozyskujemy dotacje i wykonujemy prace remontowe. Ogromnym problemem jest jednak tzw. „wkład własny”, który przerasta nasze możliwości finansowe.  Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie. W tym roku, klasztor jest zamknięty, ponieważ realizujemy kilka bardzo trudnych Projektów. Ufamy, że z Bożą pomocą oraz przy wsparciu Dobrodziejów klasztoru je zrealizujemy i w przyszłym roku otworzymy  klasztor z nową ofertą turystyczną i kulturalną.

Pragniemy otworzyć klasztor dla wszystkich mieszkańców Gminy, Powiatu, Polski i Europy. Pragniemy aby Każdy czuł się w nim jak w Domu, bo to był, jest i zawsze będzie wyjątkowy dom, dom, który ufundowała  i  w którym ostatnie lata swojego życia mieszkała wielka Księżna Śląska – św. Jadwiga, Księżna, która łączyła narody.

Już dzisiaj zapraszamy na wielkie otwarcie klasztoru: na wystawy, warsztaty, koncerty, spotkania, …

Za okazaną pomoc z głębi serca dziękujemy. Z życzeniami błogosławieństwa od Nowonarodzonego Dzieciątka Bożego i Do Siego 2019 Roku

S. Cecylia Claret Król – Przełożona Generalna Kongregacji
Krystyna Klamińska – Prezes Fundacji dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej „By służyć”

chcesz pomóc…kliknij tutaj

fb-share-icon