25-lecie odrodzenia struktur Kościoła Katolickiego w Rosji

25-lecie odrodzenia struktur Kościoła Katolickiego w Rosji

6-9 września 2016r. w Moskwie odbyło się spotkanie osób konsekrowanych, pracujących na terenie Rosji w ramach obchodów roku jubileuszowego – 25-lecia odrodzenia struktur Kościoła Katolickiego w Rosji. Była to wyjątkowa możliwość usłyszeć świadectwa pierwszych księży i sióstr, którzy przyjechali na te postkomunistyczne tereny, aby znowu zapalać w sercach ludzi światło wiary i nadziei. Wśród nich była i nasza s. Samuela Walczuk, boromeuszka z Trzebnicy.

„Do tej pory pamiętam, – mówi siostra, – jak na początku lat 90–tych, niedaleko kościoła  (który po rewolucji w 1917r. został odebrany wiernym) podszedł do mnie pewien człowiek i zapytał, czy jestem katolicką zakonnicą. Odpowiedziałam mu, że tak, jestem siostrą zakonną. Wtedy upadł na kolana i pocałował ziemię.

„Wierzyłem, – powiedział przez łzy, – ja zawsze wierzyłem, że nadejdzie ten moment, kiedy w tym kościele znowu będą się zbierać ludzie na modlitwę, że znowu zobaczę kapłanów i siostry…”…

„Było to bardzo wzruszające spotkanie, – mówiła s. Samuela podczas swojego świadectwa, – a takich spotkań było wiele”.

W czasie uroczystej Mszy św. 8 września w moskiewskiej katedrze pod przewodnictwem J.E. Ks. Abpa Pawła Pezzi przypomnieliśmy sobie imiona pierwszych misjonarzy, dziękowaliśmy im za ich pracę i poświęcenie. Z rąk przewodniczącego Rady Przełożonych wyższych o. Nikolaja Dubinina OFMConv każdy z nich otrzymał pisemne podziękowanie, jako wyraz pamięci.

I my również dziękujemy pierwszym siostrom boromeuszkom: s. Samueli i s. Danieli Omelańczuk (która przyjechała pół roku później).

fb-share-icon