Podziękowanie za I Charytatywny Bal Karnawałowy

Podziękowanie za I Charytatywny Bal Karnawałowy

W imieniu Zarządu Fundacji dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej
„By służyć” oraz Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
w Trzebnicy serdecznie dziękujemy wszystkim Dobrodziejom klasztoru
św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy za ogromne serce, pomoc i wsparcie
I Charytatywnego Balu Karnawałowego w pocysterskim klasztorze w Trzebnicy, organizowanego z okazji 750. rocznicy kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej,
który odbył się w dniu 4 lutego 2017 r.
pod honorowym patronatem J.E. Bp. Andrzeja Siemieniewskiego
oraz Pana Marka Długozimy – Burmistrza Gminy Trzebnica.

Dziękujemy osobom i firmom, dzięki którym pierwszy charytatywny bal
w klasztorze przejdzie do historii i na długo pozostanie w naszej pamięci:
Redakcji GOŚCIA NIEDZIELNEGO za objęcie patronatem medialnym balu,
Pani Katarzynie Modrzejewskiej – z firmy HORSH, która wzięła na siebie znaczny ciężar organizacji, promocji i kosztów balu,
Panu Robertowi Królowi z firmy SHOWKREATOR – za nagłośnienie i oświetlenie,
Firmie REPROTECHNIKA Wrocław – za wydruk plakatów i zaproszeń,
Firmie KILOUTOU – za nagrzewnice oraz Panu Marcinowi Kraśnickiemu – za agregat prądotwórczy,
Pani Agacie Combik z Gościa Niedzielnego, Firmie GRUNWALD 24, Radio Rodzina, Firmie Guglownia, Archidiecezji Wrocławskiej, Telewizji Echo 24, Redakcji Niedzieli, Gminie Trzebnica i Wisznia Mała – za promocję balu
oraz Państwu Lilianie i Pawłowi Sicińskim – za zrobienie zdjęć,
Gościom balu, w szczególności osobom przebranym w stroje historyczne,
z „Dworem św. Jadwigi Śląskiej” na czele.
Panu Leonowi Machlarczykowi – za piękne prowadzenie balu i licytacji.
Dziękujemy za przedmioty, obrazy i prace przekazane na licytację:
Panu Prezydentowi R.P. Andrzejowi Dudzie – za porcelanową filiżankę,
Panu Cezarowi Przybylskiemu, Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego –
za kryształowe lampki,
Artystom plastykom: Pani Annie Borcz, Pani Marinie Czajkowskiej, Panu Marianowi Maławskiemu, Pani Ewie Mroczek, Pani Marii Gostylli Pachuckiej – za obrazy,
Studentom z Koła Naukowego Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej – za prace pn. „Zespół dawnego opactwa cysterek w Trzebnicy”,
Dzieciom i młodzieży – za prace przesłane na ogólnopolski konkurs plastyczny p.n. „Dzieła Miłości”
Dziękujemy artystom muzykom, których wspaniałe występy uświetniły nasz pierwszy bal:
Panu Marcinowi Styczniowi z zespołem, w szczególności za premierę piosenki
o Księżnej Jadwidze oraz polsko-włoskiemu zespołowi Mala Polka.
Dziękujemy: Firmie HARAS – za pomoc w dekoracji wnętrz, Firmie cateringowej Horyzonty Smaku – za przygotowanie iście dworskiej uczty,
Pani Ewie Gmyr, Państwu Marinie i Anatolowi Czajkowskim, Pani Danucie Kamińskiej, Pani Łucji Kołodziejczyk, Pani Aleksandrze Mirowskiej – Piałucha, Pani Barbarze Siomkajło
oraz wszystkim innym niewymienionym Osobom – za pomoc w organizacji
i promocji balu.

Dochód z balu w wysokości 12 428,67 zł zostanie przekazany na dofinansowanie VI etapu remontu dachu klasztoru.

Krystyna Klamińska                                                     S. Cecylia Claret Król
Prezes Fundacji „By służyć”                       Przełożona Generalna Kongregacji

fb-share-icon