Chrystus Zmartwychwstał!

Chrystus Zmartwychwstał!

Zmartwychwstałem i zawsze jestem z tobą …
Jak wspaniała jest dla mnie ta wiedza.
(Liturgia Wielkanocna)

Promienne światło nocy wielkanocnej rozprasza ciemność grzechu i napełnia serce radością zmartwychwstałego Chrystusa. To jest dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy!

Niech światło świętej nocy Zmartwychwstania Pańskiego będzie widoczne w naszym obecnym życiu w radości, pokoju, nadziei, zrodzonej z miłości, by przezwyciężyć wszystko, co trudne w życiu. Bądźmy świadkami zmartwychwstania Chrystusa jak Maria Magdalena w miłości i wierności Panu.

Z zapewnieniem naszej modlitwy i z serdecznymi pozdrowieniami wielkanocnymi

s.M. Claret Król
przełożona generalna
wraz z wszystkimi siostrami

fb-share-icon