Chrystus Zmartwychwstał

Chrystus Zmartwychwstał

Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni pokojem i daje siłę do pokonywania wszelkich trudności, obdarzając wszelkimi potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem.

Niech spotkanie z Nim w Wielkanocny Poranek umacnia wiarę w Jego żywą obecność w naszym życiu, w Jego Słowie, i w Sakramentach Świętych oraz zawsze prowadzi nas do spotkania z Nim w Eucharystii i w drugim człowieku.

Z wielkanocnym pozdrowieniem i darem modlitwy

s.M. Claret Król
przełożona generalna
wraz z wszystkimi siostrami

fb-share-icon