Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!!!

Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!!!

Zmartwychwstały Chrystus, który przyłącza się do nas w drodze i pozwala się rozpoznać – tak jak uczniom z Emaus (…) niech zastanie nas czuwających, gotowych rozpoznać Jego oblicze i spieszyć do braci, aby nieść im wspaniałą nowinę: «widzieliśmy Pana!» (J 20,25).
                                                                 /Novo Millennio Ineunte, nr 59/

 

Szanowni Państwo!

Wielkanoc – centrum naszej wiary; jest świętem życia, świętem miłości-mocy podtrzymującej nas przy życiu, dlatego też w ten Poranek Wielkanocny zaprośmy Jezusa Zmartwychwstałego do naszego życia, abyśmy z miłością i radością głosili, że ̒Chrystus Zmartwychwstał, Prawdziwie Zmartwychwstał!̕̕

„Także i my, podobnie jak kobiety, uczennice Jezusa, które poszły do grobu i znalazły go pustym, możemy zapytać, jaki sens ma to wydarzenie (por. Łk24,4). Cóż to znaczy, że Jezus Zmartwychwstał? Oznacza to, że Boża miłość jest silniejsza niż zło i nawet śmierć. Znaczy to, że miłość Boga może przemienić nasze życie, sprawić, aby zakwitły te obszary pustyni, jakie są w naszym sercu.” (Papież Franciszek, Wielkanoc 2013)

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy, aby blask prawdy o Zmartwychwstaniu rozświetlał wszelkie mroki codzienności, a wiara w nowe życie napełniała nasze serca radością i pokojem.

Tego życzą z całego serca na cały czas wielkanocny

 

Siostry Boromeuszki

fb-share-icon