Opieka nad chorymi

Siostry pielęgniarki i lekarki służą cierpiącym i chorym w szpitalach i zakładach opiekuńczo-leczniczych. Samarytańskie posługi starają się wypełniać w duchu wiary, chorym służą jak samemu Chrystusowi.

 

Troszczą się nie tylko o zdrowie chorych, ale także o zbawienie ich duszy. Szanując przekonania religijne każdego człowieka starają się zbliżyć swych podopiecznych do Boga, pomagają im odkryć Jego dobroć i prawdziwy sens ludzkiego życia i cierpienia.

 

Podejmując służbę miłosierdzia z zakładach opiekuńczo-leczniczych dla ludzi w podeszłym wieku i nieuleczalnie chorych, siostry starają się otoczyć swoich podopiecznych zawsze pełną szacunku troską i wyrozumiałą cierpliwością.

 

Wielką pomocą w przetrwaniu monotonii dnia powszedniego jest dla starszych ludzi urozmaicenie życia i radość. Dlatego siostry starają się odpowiednio przygotować uroczystości kościelne oraz święta poszczególnych pensjonariuszy, by te momenty wnosiły radość w ich życie.

Kolędowanie zorganizowane przez siostry nowicjuszki w ZOLu

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.