Posługa wśród dzieci

Nasza służba miłosierdzia w działalności opiekuńczo-wychowawczej wyraża się w pracy w zakładach wychowawczych, w domach dziecka, w świetlicach i szkołach.   Szczególną miłością i troską siostry starają się darzyć dzieci pozbawione domu rodzinnego, troszczą się o zaspokojenie ich potrzeb i stwarzają w stopniu możliwe największym rodzinną atmosferę.   Siostry pomagają dzieciom w pokonywaniu różnych problemów w rodzinach, w szkołach oraz troszczą się o odpoczynek dzieci w czasie wakacji i ferii zimowych.

DSC_0778