Czas Bożego Narodzenia

Czas Bożego Narodzenia

szopka1

Dobroć miłosiernego Ojca pozwala nam i w tym roku na nowo przeżywać tajemnicę
Bożego Narodzenia:
Bóg stał się człowiekiem w Jezusie Chrystusie!

Życzę owoców przeżywania tej wielkiej tajemnicy – głębokiej radości i prawdziwego pokoju, które Zbawiciel przynosi ze sobą.
Otwórzmy swoje serce na Jego przyjście, by On mógł obdarzyć nas  swoimi łaskami,
które my, przez posługę miłości miłosiernej wobec bliźnich, możemy darować dalej.

Życzę też, aby Pan darzył swym błogosławieństwem przez czas Bożego Narodzenia,
jak również każdego dnia Nowego Roku 2014.


Przełożona Generalna
Matka Claret
wraz z Siostrami
fb-share-icon