Formacja

form

Formacja jest stałym procesem, w którym pogłębia się nasze oddanie Chrystusowi tak, że odpowiadamy Mu z twórczą wiernością wobec naszego powołania i gorliwiej wypełniamy nasze wspólne posłannictwo. Poprzez formację człowiek nawraca się w głębi swego istnienia ku Słowu Bożemu, a jednocześnie uczy się sztuki szukania Bożych znaków w rzeczywistości tego świata. (VC 68)

    Zadaniem formacji zakonnej jest rozwijanie darów natury i łaski, które prowadzi do dojrzałego życia zakonnego i ofiarnego pełnienia miłosierdzia w Duchu Chrystusa i Jego Ewangelii, zgodnie z charyzmatem naszego Zgromadzenia.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.