Juniorat

Juniorat
Po ukończeniu nowicjatu siostry składają śluby (miłosierdzia, czystości, ubóstwa, posłuszeństwa) najpierw na 3 lata, a potem na 2 lata. W okresie junioratu siostry zdobywają lub uzupełniają potrzebne do pracy apostolskiej wykształcenie. Angażowane są również do pełnienia dzieł miłosierdzia i pracy prowadzonej przez nasze Zgromadzenie.

slub

Pierwsza Profesja Zakonna

sluby

junio

jmodl

junior

Profesja wieczysta
Poświęcenie swojej osoby Chrystusowi przez śluby wieczyste, jest ciągłym procesem i żąda od nas wierności do końca życia…Każda siostra bierze na siebie obowiązek troski o rozwój powołania i zjednoczenia z Bogiem w duchu rad i błogosławieństw ewangelicznych oraz prawa Zgromadzenia.

wieczne

Profesja wieczysta

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.