Formacja permanentna

Profesja wieczysta
Poświęcenie swojej osoby Chrystusowi przez śluby wieczyste, jest ciągłym procesem i żąda od nas wierności do końca życia…Każda siostra bierze na siebie obowiązek troski o rozwój powołania i zjednoczenia z Bogiem w duchu rad i błogosławieństw ewangelicznych oraz prawa Zgromadzenia…

 

 

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.