Fundacja dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej “By służyć”

Fundacja ” By służyć” powstała w odzewie na SOS dla klasztoru Sióstr Boromeuszek.. Celem Fundacji  jest troska o zachowanie materialnego i duchowego dziedzictwa Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy w tym: renowacja i rewitalizacja, przebudowa oraz utrzymanie obiektów i terenu klasztornego. Przekazując nam darowiznę, a od stycznia 2014 r – 1 % podatku dochodowego, pomogą Państwo ocalić klasztor św. Jadwigi. Liczy się każda złotówka.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w ratowaniu klasztoru św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, by Siostry Boromeuszki, od 150 lat opiekunki klasztoru, mogły nadal służyć ludziom chorym i potrzebującym pomocy, by każdy pielgrzym przybywający do grobu św. Jadwigi mógł otrzymać talerz zupy i kromkę chleba, by ocalić dla potomnych ten unikalny pomnik historii – zarząd Fundacji. Fundacja dla Ratowania Klasztoru św.  Jadwigi Śląskiej „By Służyć”; ul. Ks. Dz. W. Bochenka 30;  55 -100 Trzebnica; KRS: 0000383662 konto:  BZWBK S.A. Oddział . w Trzebnicy;  nr konta: 36 1090 2457 0000 0001 1621 1461 więcej na stronie:  www.ocalicbysluzyc.pl

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.