II Konferencja w trzebnickim klasztorze

II Konferencja w trzebnickim klasztorze

“Pocysterski klasztor w Trzebnicy – przestrzeń nowych możliwości”, to hasło konferencji, która odbyła się wczoraj, tj. 7 września w trzebnickim klasztorze. Spotkanie to kończy realizację projektu ” Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii celem poszerzenia oferty turystyczno-kulturalnej – Etap I”. W tym celu na parterze klasztoru wykonano szereg prac konserwatorskich i remontowych. Starano się przywrócić dawny wygląd pomieszczeń i korytarzy klasztornych.

Jako pierwsza swoją konferencję pt. “Tajemnice pocysterskiego klasztoru św. Jadwigi w Trzebnicy”, wygłosiła prof. Ewa Łużyniecka. Mówiła o nietypowej jak na cystersów architekturze trzebnickiego klasztoru. Zazwyczaj cysterskie klasztory charakteryzowała prostota i skromność. Tutaj na bogatsze elementy architektoniczne miał wpływ fakt, iż klasztor jest fundacją książęcą.

Następnymi prelegentkami były Barbara Nowak-Obelinda – Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Renata Kucharska. Panie mówiły o przeprowadzonych w trzebnickim klasztorze pracach konserwatorskich i restauratorskich. Opowiedziały o tym co udało się odkryć podczas badań i odkrywek oraz jak przebiegały prace konserwatorskie.

Kolejne konferencje opowiadały o badaniach nad opactwami cysterskimi, ich roli i wpływie na dziedzictwo kulturowe. Konferencja pt. “Klasztory cysterskie jako przykład świadomej gospodarki zrównoważonej zasobem dziedzictwa kulturowego i naturalnego” prof. Małgorzaty Mileckiej oraz konferencja pt. “Rola ciągłości badań architektonicznych opactw cysterskich w Polsce – wybrane przykłady”, którą wygłosił prof. Aleksander Piwek.

Wszyscy uczestnicy konferencji mogli zobaczyć efekty przeprowadzonych prac podczas wizji lokalnej.

fb-share-icon