III FORUM SCIENTIAE CISTERCIENSE

III FORUM SCIENTIAE CISTERCIENSE

W dniach 23-25 maja 2014 r. w naszym pocysterskim klasztorze odbyło się III Forum Scientiae Cisterciense służące integracji środowiska naukowego z wszystkimi zainteresowanymi problematyką cysterską, w tym z właścicielami obecnych i dawnych obiektów cysterskich.

Pierwsze forum odbyło się w 2010 r. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej i obejmowało zagadnienia dotyczące przyszłości badań cysterskich, drugie- w 2011 r  w opactwie cysterskim w Jemielnicy – dotyczyło działalności gospodarczej zakonu. Trzecie z kolei Forum – „Europejskie dziedzictwo kulturowe Cystersów” – odbyło się u nas, w pocysterskim klasztorze sióstr boromeuszek w Trzebnicy. Referaty sympozjum podzielone były na trzy bloki tematyczne: w pierwszym dniu (w piątek) przedstawione zostały zagadnienia dotyczące polskiej i czeskiej architektury, drugi blok (sobota rano) obejmował zagadnienia związane badaniami architektury francuskiej a trzeci – opactwa trzebnickiego.

W seminarium wzięli udział naukowcy z Polski, Czech, Anglii i Francji. Forum otworzyła Krystyna Klamińska, Prezes Fundacji dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej „ By służyć”. Obrady prowadziła prof. Ewa Łużyniecka z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Mowy okolicznościowe wygłosili: S. Claret Król – Przełożona Generalna Kongregacji, Ojciec Opat – Prezes Polskiej Kongregacji Cystersów – dr Marek Chojnacki z klasztoru w Krakowie-Mogile, Burmistrz Gminy Trzebnica – Marek Długozima oraz prof. Andrzej Wyrwa – Przewodniczący Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce.

Przez dwa dni Forum naukowcy omawiali zagadnienia związane z obiektami i kulturą cysterską, wzajemne związki między opactwami cysterskimi, objaśniali wybrane założenia ogrodowe oraz przedstawiali tematy związane z pocysterskim opactwem w Trzebnicy. Sympozjum towarzyszyły trzy wystawy: „Klasztor przyszłości”- prace studentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej; obrazów Anny Marii Fusaro (malarstwo symboliczne) oraz I Wystawa artystyczna w starej „Wozowni” klasztornej gobelinów Marii Gostylli-Pachuckiej (wykorzystanie „Wozowni” – magazynu węgla na wspaniałą i niepowtarzalną salę wystawową).

Uczestnicy Forum zwiedzili: klasztor z s. Olimpią, bazylikę – z bratem Marcinem SDS oraz Trzebnicę – z P. Leontyną Gągałą (TMZT), a w niedzielę, 25 maja, wzięli udział w uroczystej mszy świętej w Bazylice. Organizatorami Forum byli: Komisja Historii Architektury Sakralnej PKN  ICOMOS, Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy, Fundacja dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej „By Służyć”, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Gmina Trzebnica oraz Salwatorianie.   DSC_8800 DSC_8939 DSC_8943

fb-share-icon