Duchowość

Istotą naszej duchowości jest całkowite oddanie się Bogu, które wyrasta z kontemplacji i przyjęcia daru Jego miłosiernej miłości, a w odpowiedzi owocuje miłosierdziem, czyli całkowitym i stałym poświęceniem się służbie potrzebującym bliźnim na wzór Chrystusa, w duchu ewangelicznej miłosiernej miłości: “idź i ty czyn podobnie” (Łk 10,37).

Dlatego nasza czynna miłość bliźniego czerpie wzór i siłę ze zjednoczenia z Chrystusem przez modlitwę i kontemplację.

Fundament naszej duchowości zakonnej znajdujemy w otrzymanych na chrzcie św. zdolnościach praktykowania cnót Boskich: wiary, nadziei i miłości oraz w głębokiej czci dla Maryi, jakiej dała nam przykład Matka Anne Royer.

 

Pogłębienie naszej duchowości dokonuje się przez praktykowanie cnót, jakich wzór dają nam patronowie naszej Kongregacji:

– duch rodzinny – Święta Rodzina

– wierność Kościołowi i Papieżowi – Święty Karol Boromeusz

– radość serca – Święty Franciszek Salezy.

 

Całym naszym zachowaniem na każdym odcinku pracy i w każdej sytuacji chcemy dawać świadectwo naszego całkowitego oddania się Bogu i ubogim potrzebującym. Służbę wobec nich wykonujemy chętnie, z prostotą, dobrocią i radością służebnic Bożych. Gotowością do pomocy, życzliwością, bezinteresownością, ofiarnością i samozaparciem staramy się umacniać cywilizacje ewangelicznej miłości.

Jesteśmy świadome, że tylko same głęboko wierząc, ufając i miłując będziemy zdolne dawać przekonywujące świadectwo o Chrystusie i Jego miłosiernej miłości, a tym samym dopomagać ludziom do zbawienia.

 

Uobecnianie i ukazywanie miłosiernej miłości Chrystusa, która leczy, karmi, naucza, modli się i zbawia, jest głównym posłannictwem i celem naszej Kongregacji. Aby lepiej móc pomagać ludziom w ich licznych i różnych potrzebach, poświęcamy się nieodwołalnie tej służbie przez ślub miłosierdzia.

Tylko pokora, prostota i pełne oddanie się drugiemu w miłości warunkuje autentyczne życie otrzymanym charyzmatem.

Miłosierna miłość nadaje specyficzny charakter całemu naszemu życiu. Ona przynagla nas do umiłowania każdego potrzebującego człowieka na wzór Chrystusa.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.