Zawierzenie Bożemu Miłosierdziu

Duchowość Siostry Boromeuszki jest duchowością Bożej miłości, gdyż Najświętsze Serce Jezusa jest źródłem miłości, która czynnie udziela się w pielęgnowaniu chorych i ubogich.

15 kwietnia 2012 roku  podczas uroczystej Mszy św. w kaplicy zakonnej Domu Macierzystego  przełożona generalna M. Alberta  uroczyście  zawierzyła  Zgromadzenie Bożemu Miłosierdziu. W 1873 roku Zgromadzenie zostało zawierzone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Akt  Zawierzenia Zgromadzenia Bożemu Miłosierdziu jest to nowy dar Boga
i decyzja, która rodziła się i wzrastała,  i ma prowadzić do przyjęcia Orędzia Miłosierdzia z jego konsekwencjami,i ufamy – przyniesie obfity owoc.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.