Dobro

Dobro

dobroDobro idzie
zwykle pod górę.

Dobro idzie
zwykle samotnie.

Dobro patrzy pod buty,
aby nie nadepnąć źdźbła.

Dobro spogląda w niebo,
aby nie tracić odwagi.

Dobro wie,
że musi być całe.

Dobro rozumie,
że jest potrzebne zawsze.

Dobro nie odmierza,
ale daje się całe.

Dobro jest śladem
Pana Boga,
który tędy chodził
przed nami…
                                                                                            Ks. A. Henel CM

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.