Dar życzliwości

Dar życzliwości
darJeżeli możesz okazać życzliwość,
to okaż najładniej jak potrafisz.
Nawe tym, którzy tego nie oczekują,
bo są obcymi i tylko na chwilę
przecięły się wasze drogi życia.
Nawet tym, którzy sami
zachowali się niedelikatnie albo niegodnie.
Tym więcej zyskasz satysfakcji,
im mniej będzie z tego zysku.
Szczególnie tym, którzy już zapomnieli o pięknych formach,
dobrych słowach, życzliwych gestach,
podaj dar życzliwości z cierpliwością,
bo mogą nawet nie umieć go przyjąć.
Albowiem być sobą, być w sposób godny Ewangelii
jest darem, który ubogaca dającego.  

Ks. A. Henel CM

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.