Którzy doznali

Którzy doznali

doznaliCi, którzy znają ból porzucenia
będą przydatni tym,
których porzucono.

Ci, którzy usłyszeli ostateczną diagnozę
będą rozumieli tych,
którym odczytano kartki bolesne.

Ci, którym odebrano nadzieję
uzdrowienia
rozumieją tych,
którzy zamknęli książkę życia
i zaufali Bożemu miłosierdziu.

Ci, którym sprawne ciało
odmówiło posłuszeństwa
rozumieją tych,
którzy muszą prosić i czekać
na życzliwość otoczenia.

Ci, którym zagubiły się drogi
do Boga i Jego sakramentów
rozumieją pustkę,
jaka wtedy zjada nadzieję
i odwagę człowieka.


                                                                                                  Ks. A. Henel CM

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.