Miłosierdzie…

Miłosierdzie

milMiłosierdzie tworzy się
sercem, myślą,
modlitwą, Eucharystią

aż powstanie nurt wielkiej rzeki,
który niesie życie pełne
i wielkoduszne.

Niezależnie od rzucanych kamieni,
od obrywanych brzegów,
od pór życia,
od nastroju krain,
przez które płyną wody.

A miarą miłosierdzia
nie jest tytuł ani nazwanie,
nie jest bogactwo ani ubóstwo,
ale jest
d o b r o ć ,
która jest ponad wszystkim,
nawet ponad czasem.

  Ks. A. Henel CM

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.