Smutne pytania

S m u t n e    p y t a n i a

tpIle mi dacie,
a ja wam go wydam? Pytał Judasz.

Ile mi dacie,
a będę Polakiem? Pytał ktoś.

Ile mi dacie,
a będę was leczył?

Ile mi dacie,
a będę was uczył?

Ile mi dacie,
a będę was bronił?

Ile mi dacie,
a zgodzę się urodzić
własne poczęte dziecko?

Ile mi dacie,
a będę dbał o starych rodziców?

Ile mi dacie,
a będę troszczył się
o ojczystą ziemię?


A Bóg będzie nas sądził z tego,
co daliśmy z miłości,
bezinteresownie,
nawet ze stratą materialną.

                                                                                             Ks. A. Henel CM

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.