Patronowie Zgromadzenia

Święta Rodzina

Opiece św. Rodziny powierzył fundator, Emanuel Chauvenel, dom miłosierdzia w Nancy.

Nowa wspólnota Sióstr otrzymała nazwę „Służebnic Świętej Rodziny“, a żyjąc duchem Najświętszych Osób działała owocnie na polu miłosierdzia chrześcijańskiego.

 

 

 

św. Karol Boromeusz

4 listopada

Jest głównym Patronem Kongregacji. W 1662 r. z przejęciem domu p.w. św. Karola w Nancy – siostry przyjęły patronat i nazwę świętego – Siostry Boromeuszki.

Jako Arcybiskup Mediolanu cechowały go wielkoduszna ofiarność i troska o chorych i biednych szczególnie w czasie panującej zarazy dżumy.

 

św. Franciszek Salezy

 24 stycznia

Biskup Genewy, mistrz chrześcijańskiej doskonałości, apostoł radości.

Jest Autorem reguły, według której pierwsza wspólnota sióstr – Służebnic Świętej Rodziny w Nancy – kształtowała swoje życie i działalność charytatywną służąc Bogu i potrzebującym.

 

 

św. Sebastian

20 Stycznia

Poniósł męczeństwo w Rzymie na początku okresu prześladowania przez Dioklecjana. Jego grób znajdujący się w katakumbach przy via Appia, wierni otaczali czcią już od najdawniejszych czasów.

Czczony od początku istnienia Kongregacji, gdyż był patronem kościoła parafialnego w Nancy, gdzie znajdował się dom św. Karola Boromeusza. Św. Sebastian jest również patronem chroniącym od choroby dżumy (Dyrektorium Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza z Pragi, Praga 1897, str.361).

św. Roch

16 sierpnia

Św. Roch już za życia był potężnym wspomożycielem zwłaszcza dla dotkniętych chorobami zakaźnymi.

Wędrując z Francji do Italii zatrzymał się w Lombardii gdzie zajmował się chorymi, uzdrawiał ich aż sam zachorował. Cześć oddawana temu Świętemu stała się dla Kongregacji źródłem Bożego błogosławieństwa.

W 1720 r. Siostry otrzymały zezwolenie na budowę kaplicy w Domu Macierzystym w Nancy, która została poświęcona temu Świętemu. Codziennie wzywamy Jego opieki, błagając o pomoc w chorobach duszy i ciała.

św. Maria Magdalena

22 lipca

Maria Magdalena, wierna uczennica Chrystusa Pana, wraz z innymi niewiastami, towarzyszyła Jezusowi w czasie Jego publicznej działalności. Była przy Jego krzyżowej śmierci.

Jej ukazał się Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu.

W jej święto Siostry Boromeuszki w Nancy w1679 r. złożyły pierwsze śluby. Pod patronatem św. Marii Magdaleny postanowiły wiernie oddać się Chrystusowi w niepodzielnej miłości i miłosierdziu.

Po Rewolucji Francuskiej Siostry również w jej święto odnowiły swoje

św. Filomena

11 sierpnia

Męczennica, ścięta za Dioklecjana w 302 r., pochowana została w katakumbach św. Priscilli w Rzymie, gdzie w 1802 r. odnaleziono jej szczątki. Na trzech znalezionych przy niej tabliczkach można było zauważyć: słowa . „Pax tecum Filumena“ oraz trzy strzały, dwie kotwice, palmę oraz lilię a obok ampułki z krwią.

Szczątki jej zostały przeniesione do Mugnano w diecezji Nola w Italii. Święto liturgiczne ustanowił Papież Grzegorz XVI w 1835 r.

Szczególną czcią otaczał św. Filomenę św. Jan Vianney. Traktował ją bardzo bezpośrednio jako „małą świętą“. Ars uczynił jako jedno z większych miejsc pielgrzymkowych do niej. W Szwajcarii po dziś dzień wydawane jest czasopismo „Philomena“.

W naszej Kongregacji nabożeństwo do św. Filomeny rozwijało się szczególnie w śląskiej gałęzi. Wprowadziła je Matka Helena, która za jej przyczyną otrzymała wiele łask. O codziennej modlitwie do tej Świętej mówi już Dyrektorium z 1863 r. Medalik z jej wizerunkiem Siostry nosiły przy różańcu w dawnym stroju. Święta Jadwiga – 16 października.

św. Jadwiga

16 października

Patronka Śląska i Polski (1174-1243). Pochodziła z Bawarii. Była żoną Henryka Brodatego i współfundatorką Klasztoru Cysterskiego w Trzebnicy.

Odznaczała się głęboką wiarą, pokorą, pobożnością i miłosierdziem. Ostatnie lata swego życia spędziła w klasztorze trzebnickim.

Zmarła 14.10.1243 r. Kanonizowana w 1267 r. Doczesne szczątki Świętej znajdują się w Bazylice Trzebnickiej. Jest szczególną patronką Kongregacji od przybycia sióstr Boromeuszek do Trzebnicy.