Konkurs plastyczny „Dzieła miłości”

Namaluj Miłość, która pomaga w walce z koronawirusem.
Zachęcamy dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat  do udziału
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Dzieła Miłości,
organizowanym w okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.  
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, z powodu COVID-19,  
zmieniono część zapisów w regulaminie konkursu, w tym:
przesunięcie o miesiąc termin składania prac oraz ogłoszenia wyników.

Prace konkursowe prosimy przesyłać do dnia 30 maja 2020 r.
(tylko drogą pocztową
) na adres Fundacji „By służyć”.
Na konkurs przyjmowane będą prace o wym. 30 x 30; 50 x 50 cm,
również  wykonane na formacie A4 i A3.
Wyniki konkursu oraz prace nagrodzone zostaną umieszczone
w dniu 26.06.2020 r. na stronach internetowych:
Fundacji: www.ocalicbysluzyć.pl

sióstr boromeuszek: www. boromeuszki.pl

oraz wrocławskiego Gościa Niedzielnego – www.wroclaw.gosc.pl
Nagrody zostaną wysłane drogą pocztową.
Wystawa pokonkursowa zostanie zorganizowana w późniejszym czasie. 
Na laureatów czekają cenne nagrody.
Szczegółowe informacje w zmienionym regulaminie  konkursu.

 

fb-share-icon