Konkurs „Zabytek Zadbany”

Konkurs „Zabytek Zadbany”

„Zabytek Zadbany” to ogólnopolski konkurs, którego celem jest promocja opieki nad zabytkami poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania
i zagospodarowania zabytków. W 2020 r. w konkursie wzięły udział 63 zabytki z całej Polski. Jury przyznało 6 nagród i 11 wyróżnień w pięciu kategoriach.

Ogólnopolski konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany” wyróżnia właścicieli i zarządców, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami. Ma na celu promocję właściwych postaw i upowszechnienie najlepszych wzorów konserwacji obiektów zabytkowych, właściwego ich użytkowania i zagospodarowania. Konkurs po raz pierwszy został zorganizowany w 1975 roku, a od 2011 r. jest prowadzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Zespół klasztorny dawnego opactwa cysterek w Trzebnicy otrzymał wyróżnienie w kategorii adaptacja obiektów zabytkowych. Trzynastowieczne opactwo cysterek w Trzebnicy powstało dzięki fundacji księżnej śląskiej Jadwigi, późniejszej świętej. Obecny klasztor, powstały na miejscu średniowiecznego, jest budowlą późnobarokową. W drugiej połowie XIX wieku stał się własnością sióstr boromeuszek. W latach 2018-2019 usunięto wtórne podziały, wzmocniono mury, wykonano prace remontowe, konserwatorskie i restauratorskie wnętrz wraz z zachowanymi i odkrytymi elementami wystroju architektonicznego w skrzydłach przy wirydarzu północnym klasztoru. Adaptacja sal i krużganków na cele edukacyjne, kulturalne i turystyczne odbyła się z poszanowaniem historycznych nawarstwień i układu wnętrz. Wyróżnienie przyznano Kongregacji Sióstr Miłosierdzia Świętego Karola Boromeusza za kompleksowe prace badawcze, konserwatorskie i restauratorskie oraz adaptację na cele kulturalne, edukacyjne i turystyczne skrzydeł wokół północnego wirydarza klasztoru w Trzebnicy, przeprowadzone z uwzględnieniem specyfiki zabytkowego założenia klasztornego i kompleksu pielgrzymkowego sanktuarium świętej Jadwigi Śląskiej.

SONY DSC

SONY DSC

fb-share-icon