Misterium Męki Pańskiej

Misterium Męki Pańskiej

W Niedzielę Palmową już tradycyjnie, jak co roku przeszliśmy ulicami naszego miasta Trzebnica, rozważając Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Przed bazyliką zgromadzili się bardzo licznie parafianie obu trzebnickich Parafii, aby w duchowej refleksji przejść wspólnie Drogę Krzyżową od bazyliki pw. św. Bartłomieja i św. Jadwigi do kościoła pw. Piotra i Pawła. W tym roku mogliśmy podziwiać także piękne Misterium Męki Pańskiej przedstawione przez młodzież z Teatru Westa ze Żmigrodu.

fb-share-icon