Nadzwyczajny  miesiąc  misyjny

Nadzwyczajny miesiąc misyjny

Ojciec św. Franciszek, ogłosił październik 2019 r. nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Okazją do tego była setna rocznica napisania przez Benedykta XV listu apostolskiego „ Maximum illud”. Dokumentem tym, pragnął ówczesny papież pobudzić na nowo świadomość obowiązku misyjnego w całym Kościele.

Hasło obecnego nadzwyczajnego miesiąca misyjnego brzmi: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w Kościele”. Wspólnota parafii św. Ap. Piotra i Pawła również włączyła się w to dzieło codzienną modlitwą. Przez  cały miesiąc uczniowie klas III i VIII przygotowywali rozważania i prowadzili Różaniec św., natomiast w niedzielę 27 października na Mszy św. o godz. 12.30 dzieci z klas III reprezentowały mieszkańców poszczególnych kontynentów świata.

Przepięknie ucharakteryzowane przez swoich rodziców, pomogły nam przenieść się duchowo do swoich rówieśników z różnych stron świata.

Naszym rozważaniom towarzyszyły specjalne przygotowane śpiewy dzieci, a także stroje i rekwizyty pochodzące z krajów misyjnych.

Dzieci dowiedziały się, że każdy z nas może  być tu i teraz misjonarzem, który swoim życiem głosi innym Ewangelię Chrystusa o zbawieniu.

Wszyscy obecni zostaliśmy ubogaceni artystycznie i duchowo. Serdecznie dziękujemy.

fb-share-icon