Odeszła do Pana s. Angela Malinowska SMCB

Odeszła do Pana s. Angela Malinowska SMCB

Dnia 2 września 2017 r., w pierwszą sobotę miesiąca,
w 51. roku życia i 26. roku profesji zakonnej,
Pan życia i śmierci wezwał do Siebie po wieczną nagrodę naszą Współsiostrę

S. M. Angelę od Świętego Józefa
Beatę Malinowską
Siostrę Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy

 

S.M. Angela urodziła się 17.05.1966 r. w Raciborzu jako jedyne dziecko Czesława i Marty zd. Porzezińska.

W domu zdobyła wykształcenie podstawowe i średnie medyczne. Po ukończeniu szkoły rozpoczęła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie oraz ukończyła Kurs Oazowy dla Animatorów. Prowadziła też samodzielnie grupy oazowe przy parafii rodzinnej w Raciborzu oraz w Wojnowicach.

25.04.1988 r. wstąpiła do naszego Zgromadzenia w Trzebnicy, gdzie 15.08.1988 r. rozpoczęła Nowicjat. Po jego ukończeniu 19.03.1991 r. złożyła Bogu pierwsze śluby zakonne, a 26.08.1995 r. poświęciła Mu się całkowicie poprzez śluby wieczyste.

Już jako członkini Zgromadzenia s. Angela uzupełniała swoje wykształcenie. I tak:

  • w 1993 r. ukończyła Dwuletnie Pomaturalne Studium Katechetyczne we Wrocławiu;
  • w 2003 r. otrzymała dyplom magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu;
  • w 2013 r. otrzymała Stopień Nauczyciela Dyplomowanego.

Po złożeniu pierwszej profesji zakonnej rozpoczęła pracę katechetyczną najpierw w przedszkolu, a po ukończeniu studium i w Szkole Podstawowej w Trzebnicy.

W latach 1998-2004 z powodu choroby matki, a po nagłej śmierci ojca, s. Angela była na eksklaustracji, by zaopiekować się chorą matką. W tym czasie też pracowała jako katechetka w Przedszkolu i w Szkole Podstawowej w Raciborzu i w Szkole Podstawowej w Raciborzu-Markowicach. W parafii Wniebowzięcia NMP w Raciborzu prowadziła też scholę dziecięcą i grupę Sodalicji Mariańskiej.

Do Domu Macierzystego w Trzebnicy s. Angela wróciła w 2004 roku. Przyjechała tu razem z matką, która zamieszkała początkowo w naszym domu, a następnie została przyjęta do tutejszego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Wówczas s. Angela podjęła pracę katechetyczną w Szkole Podstawowej Trzebnicy, a od 1 września 2005 r. rozpoczęła katechizację dzieci przedszkolnych i dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 w Gogolinie. W latach 2005 – 2010 prowadziła w tejże szkole dodatkowo Koło Biblijne i kółko muzyczno-teatralne, a od 2011 r. Koło Caritas i koło teatralno-muzyczne, a w parafii Sodalicję Mariańską i chórek dziecięcy.

S. Angela z wielkim zaangażowaniem organizowała liczne akcje charytatywne na rzecz ciężko chorych dzieci oraz dzieci z uboższych rodzin. Na każdym miejscu starała się o sumienne i odpowiedzialne wypełnienie swoich obowiązków, o dobrą współpracę z wszystkimi; z parafią, z personelem, z powierzonymi jej dziećmi i z siostrami. Zabiegała o prawdziwe dobro podopiecznych, zarówno w wymiarze materialnym jak i duchowym. Wyczuwała ich różne potrzeby i starała się im zaradzić.

Pan Bóg nie szczędził jej doświadczeń krzyża dopuszczając zarówno różne choroby jak i cierpienia duchowe.

Pierwsze symptomy choroby nowotworowej pojawiły się u s. Angeli w roku 2014. Leczenie szpitalne niewiele pomogło. Dolegliwości związane z chorobą bardzo szybko się pogłębiały. Ostatnie miesiące życia s. Angeli naznaczone były wielkim cierpieniem, które przeżywała we wspólnocie zakonnej w Gogolinie, gdzie pielęgnowana z miłością i troskliwością przygotowywała się na ostateczne przejście do Domu Ojca. Starała się przeżywać ten czas w wielkiej ufności w Boże Miłosierdzie, cierpliwie i z poddaniem się woli Bożej, także w łączności z aktualnymi intencjami Kościoła i Zgromadzenia.

2-go września 2017 r., o godz. 6.30 Miłosierny Ojciec zabrał ją do siebie. Odeszła do Pana przy czuwających przy niej na modlitwie współsiostrach.

Pierwsza Msza św. pogrzebowa za naszą kochaną Siostrę Angelę została już odprawiona w niedzielę, 3 września 2017 roku o godz. 15.00 – w godzinie miłosierdzia – w kościele parafialnym w Gogolinie. A dziś, tj. we wtorek, 5 września 2017 r., o tej samej porze, w kaplicy klasztoru w Trzebnicy.

Polecamy naszą Współsiostrę Waszym gorącym modlitwom.

Siostry Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy

fb-share-icon