Pielgrzymka do św. Józefa

Pielgrzymka do św. Józefa

Ojciec Święty Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy dla Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Rozpoczął się on w pierwszą niedzielę adwentu, 3 grudnia 2017 r. i potrwa do Uroczystości Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2019 r. Papież Franciszek, ogłaszając Nadzwyczajny Rok św. Józefa w Kaliskim Sanktuarium wskazał także szczególne intencje, w których ma być zanoszona modlitwa do św. Józefa  w czasie Nadzwyczajnego Roku:

  • modlitwa o wierność Polski powołaniu chrześcijańskiemu,
  • modlitwa za kapłanów i zakonników,
  • modlitwa o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego,
  • modlitwa w obronie instytucji rodziny.

My także wybrałyśmy się z pielgrzymką do św. Józefa w Kaliszu. Uczestniczyłyśmy w Eucharystii, której przewodniczył bp Łukasz Buzun.W czasie homilii pięknie mówił o św. Józefie.  Były obecne siostry służebniczki i sołtysi z województwa wielkopolskiego. Kustosz Sanktuarium wypatrzył w tłumie też nas i dołączył nas w powitaniach. Przed Eucharystią była konferencja o św. Józefie, wygłosił ją ks. Szymon Rybak. Po Mszy św. modliłyśmy się w cudownej kaplicy św. Józefa. Nasze trwanie przy św. Józefie zakończyłyśmy polecając w modlitwie całe nasze Zgromadzenie.

fb-share-icon