Pielgrzymka rowerowa

Pielgrzymka rowerowa

Już jest tradycją, że każdego roku zatrzymuje się naszych klasztornych progach pielgrzymka rowerowa zmierzająca na Janą Górę.
8 lipca dotarła do nas pielgrzymka z Rzepina. Ze względu na trwające jeszcze remonty w klasztorze, strudzeni pielgrzymi zostali ugoszczeni w klasztornym ogrodzie.
Kilka dni wcześniej 5 lipca, odwiedzili nas pielgrzymi ze Szczecina.

fb-share-icon