Piesza Pielgrzymka Wrocławska

Piesza Pielgrzymka Wrocławska

Wczoraj przybyła do nas Piesza Pielgrzymka Wrocławska. Gościliśmy w naszym trzebnickim klasztorze strudzonych pielgrzymów na nocleg, posiłek i tradycyjnie już opatrywanie obolałych i poranionych nóżek.
Życzymy wszystkim pielgrzymom zmierzającym do Matki Jasnogórskiej, aby to pielgrzymowanie umocniło Waszą wiarę i przyniosło błogosławione owoce.

fb-share-icon