Federacja

Obecnie w Europie istnieje siedem autonomicznych Zgromadzeń Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza z własnymi domami generalnymi: w Nancy – Francja, w Pradze – Czechy, Trier i Grafschaft – w Niemczech, we Wiedniu – Austria, w Trzebnicy i Mikołowie – w Polsce.

Zgodnie z duchem Soboru Watykańskiego Drugiego wszystkie te Zgromadzenia utworzyły 11 października 1970r. Federację Sióstr Boromeuszek, której celem jest troska i dążenie do zachowania wierności pierwotnemu charyzmatowi Zgromadzenia i duchowi fundatora oraz praktykowanie wzajemnej pomocy.

Dom Macierzysty we Francji, Nancy:

soeurssaintcharles-nancy.fr

Dom Macierzysty w Czechach, w Pradze:

www.boromejky.cz

Dom Macierzysty w Niemczech, w Grafschaft:

www.kloster-grafschaft.com

Dom Macierzysty w Niemczech, w Trewirze:

www.smcb-trier.de

Dom Macierzysty w Austrii, w Wiedniu:

 www.borromaeerinnen.at

Dom Macierzysty w Polsce, w Mikołowie:

boromeuszki.my.wiara.pl/

Dom Macierzysty w Polsce, w Trzebnicy:

www.boromeuszki.pl