Pomnik Historii

Pomnik Historii

180px-Pomnik_Historii_logo.svgPrezydent RP uznał zespół dawnego opactwa cysterek w Trzebnicy za Pomnik Historii. Mowa tu oczywiście o sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej i naszym klasztorze.

To wyróżnienie nie przyznaje się każdemu. Na listę Pomników Historii jest wpisanych zaledwie ponad 50 obiektów. Jest to jedna z czterech form ochrony zabytków. Jest szczególną formą podniesienia rangi danego zabytku. Pomnikami Historii mogą być zabytki o znaczeniu ponadregionalnym, o dużych wartościach historycznych, naukowych i artystycznych, mający znaczenie dla polskiego dziedzictwa kulturalnego, utrwalony w świadomości społecznej i stanowiący źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń.

Dla nas, sióstr boromeuszek jest to szczególne wyróżnienie i pewna nadzieja na przyszłość. Nadzieja na większe szanse a pozyskiwanie znaczniejszych dotacji na uratowanie klasztoru przed zniszczeniem. Po to, aby można było nadal udostępniać klasztor pielgrzymom i zwiedzającym, by organizować w nim spotkania kulturalno-naukowe, by móc nadal prowadzić w nim działalność medyczną, opiekuńczą i charytatywną, rekolekcje, świetlicę i inne dzieła będące kontynuacją miłosiernej posługi św. Jadwigi Śląskiej – patronki i współfundatorki naszego klasztoru.

Całość Rozporządzenia Prezydenta RP tutaj

fb-share-icon