Posłanie Misyjne s. Letycji

Posłanie Misyjne s. Letycji

DSC_0221Nasza Rodzina zakonna posługuje nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami. Nie każde z tych miejsc jest to placówka na terenach misji „ad gentes”, czyli wśród ludów, które dotychczas nie poznały Chrystusa. Jednak, jak każde miejsce, do którego jesteśmy posłani, staje się ono naszą misją. W sposób szczególny o misyjnej naturze Kościoła przypominał
bł. Jan Paweł II w encyklice „Redemptoris Missio”. Misja jest zadaniem każdego ochrzczonego, a jest Nią świadczenie o Miłości tam gdzie jesteśmy posłani.

Posłanie misyjne jest ważnym wydarzeniem dla misjonarza oraz dla całego Kościoła. Jest to moment publicznej odpowiedzi na głos Bożego wezwania i wyrażenia gotowości do głoszenia Ewangelii. Być Apostołem Chrystusa, to znaczy nieustannie spotykać Go w swoim życiu,
a radością ze spotkania dzielić się z innymi. Posłanie misyjne przypomina posyłanemu o tym, że najpierw konieczne jest przyjęcie Miłości, która czeka na otwarte serce, aby mogła się tam rozlewać i dzielić z innymi. Misją każdego z nas jest świadectwo Miłości do drugiego człowieka. Dla całej wspólnoty Kościoła moment posłania raz jeszcze przypomina o Jego misyjnej naturze, a także w sposób szczególny powierza pamięci modlitewnej tych, którzy w bardziej radykalny sposób odpowiadają na wezwanie do głoszenia Ewangelii.

W niedzielę 1.09.2013r nasza trzebnicka wspólnota przeżywała posłanie misyjne Siostry Letycji wyjeżdżającej do Rosji, aby rozpocząć swoją posługę w Krasnojarsku. Po wieczornej modlitwie Nieszporów, odbyła się krótka celebracja posłania podczas której s. Letycja,
w dialogu z Księdzem Kapelanem, raz jeszcze publicznie wyznała gotowość bycia posłaną, aby głosić Boga, który jest Miłością. Widzialnym znakiem Jej wyboru i posłania przez Kościół stał się Krzyż misyjny, który po poświęceniu wręczył naszej misjonarce Kapłan. Krzyż niech będzie przewodnikiem po apostolskich drogach, pomocą i tarczą w trudnościach.

Otaczajmy Siostrę Letycję oraz wszystkie Siostry pracujące poza granicami kraju modlitwą, aby rzeczywiście szły i owoc przynosiły, ale także same wzrastały w wierze i miłości. W ten sposób każdy z nas może włączyć się w misyjne dzieło Kościoła.

DSC_0217 DSC_0225 DSC_0266 DSC_0270

fb-share-icon