Inwestycje

Nazwa zadania: Redukcja niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w pocysterskim klasztorze w Trzebnicy

Wartość ogólna przedsięwzięcia; 1.473.513,60 zł

w tym

pożyczka WFOŚiGW we Wrocławiu; 500.000,00 zł

dotacja WFOSiGW we Wrocławiu: 755.000,00 zł

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu

www.wfosigw.wroclaw.pl