Przyjęcie do Postulatu

W dniu dzisiejszym po wieczornym nabożeństwie dwie nasze aspirantki: Marianna  i Magdalena, zostały przyjęte do Postulatu.
Życzymy wielu łask Bożych, aby ten szczególny czas, był czasem jeszcze większego rozkochania się w Jezusie.

fb-share-icon