Rekolekcje

„Ćwiczenia duchowe są jak manna, której wyborny smak może poznać tylko jedzący. Ten ją ceni należycie, kto na pewien czas oddala się od świata na miejsce samotne pod kierunkiem mistrza życia duchowego, by przed Bogiem rozważyć wielką sprawę wiecznego zbawienia“…

św. Karol Boromeusz

Rekolekcje są czasem modlitwy i wyciszenia, czasem spotkania z Bogiem i karmienia się Jego Słowem i Jego Obecnością. Jest to czas oderwania się od codzienności i wielu zajęć w celu budowania głębszej relacji z Bogiem.

W naszym Zgromadzeniu organizujemy rekolekcje i dni skupienia w różnej formie, aby umożliwić większej rzeszy osób korzystanie  z nich w zależności od potrzeb.

            Rekolekcje dla dziewcząt w różnym przedziale wiekowym. Są to rekolekcje tematyczne, prowadzone przez kapłana dla dziewcząt pragnących pogłębić swoja wiarę i spotkać się z Bogiem i z drugim człowiekiem – z rówieśnikami, aby w radosnej wspólnocie dzielić się swoja wiarą i jej doświadczeniem. Rekolekcje w ciszy skierowane są zarówno dla kobiet jak i mężczyzn od 17 roku życia. Jest to czas wyciszenia i wsłuchiwania się w Słowo Boże. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się do zachowania ciszy. Rekolekcje są prowadzone przez kapłana, który oprócz sprawowania sakramentów głosi również konferencje i wprowadzenia do medytacji nad Słowem Bożym. Rekolekcje dla dziewcząt rozeznających swoje powołanie. Są to rekolekcje o charakterze powołaniowym. Pozwalają one bezpośrednio doświadczyć czym jest życie zakonne przez uczestnictwo i przyglądanie się życiu sióstr naszego Zgromadzenia. Jest to czas modlitwy i refleksji nad swoim życiem i powołaniem. Centrum wszystkich sesji rekolekcyjnych jest codzienna Eucharystia i Adoracja Najświętszego Sakramentu. Ponadto głoszone są konferencje tematyczne i wprowadzenia do medytacji nad Pismem Świętym. Podczas rekolekcji zapewniona jest opieka duchowa w postaci kapłana prowadzącego rekolekcje jak również sióstr towarzyszących. Informacje odnośnie sesji rekolekcyjnych znajdują się w Rekolekcje – plan. Bliższych informacji udziela: s. Jana Gabriel s.janasmcb@wp.pl tel. 507 679 946

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.