FCB

fcb

Famille de Charles Boromee

powstało w październiku 2012 roku podczas federacyjnego spotkania sióstr boromeuszek odpowiedzialnych za dzieło budzenia powołań w domu generalnym w Trzebnicy. Idea zorganizowania takiego spotkania zrodziła się z inicjatywy przełożonych generalnych zgromadzonych na spotkaniu Federacji w sierpniu 2010 roku. Ideą tego spotkania, a także powstania wspólnoty jest przede wszystkim troska o duszpasterstwo powołań w naszej rodzinie zakonnej, ponadto zaszczepienie w młodych ducha św. Karola Boromeusza, którym pragniemy się z nimi dzielić, a także troska o zjednoczenie naszych Kongregacji – gałęzi sióstr boromeuszek. Podczas październikowego spotkania została została ustalona nazwa nowo powstałej wspólnoty oraz zostało zaprojektowane jej logo.

fam

Serce jest biologicznym, praludzkim symbolem wnętrza człowieka. Dzięki sercu otrzymujemy wszystko, nawet Bożą miłość, jeśli serce jest na nią otwierane.

Dwa języki płonącego serca,rozpalonego miłością Bożą, symbolizują dzieła uczynków miłosierdzia co do duszy i co do ciała.

Błękitny krzyż w środku czerwonego serca jest symbolem miłosiernego Boga, które szuka dobra człowieka.

FCB jest skrótem dla „Famille de Charles Borromée”.
Litery FCB zostały przedstawione w formie pateny ofiarnej, na niej jest złożone otwarte gorejące serce. (Ten symbol został już używany jako logo Kongregacji
z Pragi).
Jak siedem kolorów w tęczy, tak siedem gałęzi federacji tworzą jedność w różnorodności. Odpowiednio do kolejności podpisów w Dyrektorium Duchownym podporządkowano siedem kolorów jak następuje poszczególnym Kongregacjom:

kolfeder