Surrexit Dominus vere! Alleluja!

Surrexit Dominus vere! Alleluja!

On bowiem jest prawdziwym Barankiem,
który zgładził grzechy świata.
On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą
i zmartwychwstając przywrócił nam życie.
Dlatego pełnią łask paschalnych radują się ludy całej ziemi.
(z Prefacji wielkanocnej)

Szanowni Państwo!
Dziś radosne „Alleluja” brzmi w naszych sercach i w naszych ustach.
Niech radość Wielkanocnego Poranka dotrze do każdego ludzkiego serca,
a Pokój Chrystusowy wypełni cały świat.
Niech udział w Tajemnicach Paschalnych ożywia naszą wiarę
w ostateczne zwycięstwo życia nad śmiercią, umacnia nadzieję,
że tylko dobro zwycięża zło i rozpali w nas miłość,
którą obdarzył nas Zmartwychwstały Chrystus.

Niech ten czas świąteczny będzie wypełniony Bożą obecnością i łaską.

Tego życzę z darem modlitwy i świątecznym pozdrowieniem.

S.M. Claret Król
przełożona generalna
Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
w Trzebnicy
wraz z wszystkimi siostrami

fb-share-icon