Święta Rodzino, módl się za nami!

Święta Rodzino, módl się za nami!

ikona-sw-rodziny-mala

Dzisiaj obchodzimy święto Świętej Rodziny. W naszym Zgromadzeniu jest to uroczystość, ponieważ od początków istnienia naszej rodziny zakonnej, patronuje nam. Opiece św. Rodziny powierzył fundator, Emanuel Chauvenel, Dom Miłosierdzia w Nancy. Nowa wspólnota Sióstr otrzymała nazwę „Służebnic Świętej Rodziny”, a żyjąc duchem Najświętszych Osób działała owocnie na polu miłosierdzia.

Jezu, Maryjo i Józefie
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.

fb-share-icon