(Polski) Klasztor

„Piękność jego bieli zadziwia oko, a jego padaniem zachwyca się serce.“

(Syr 43, 18b)

 

    

 

    

 

„Wspaniałość na wysokościach, sklepienie jaśniejące przejrzystością, takie jest niebo – widok pełen chwały“.

(Syr 43, 1)

 

 

 

 

 

„Widok wschodzącego słońca obwieszcza coś godnego podziwu – dzieło Najwyższego. W południe wysusza ono ziemię, a któż może wytrzymać jego upał? Wielki jest Pan, jego Stwórca, na którego rozkaz śpieszy ono w swym biegu“.

(Syr 43,2-5)    

 

 

 

 

    

 

„Otwierają się skarbce i wylatują chmury jak ptaki… „

                                                                        (Syr 43, 14)