Uroczystość Miłosierdzia Bożego

Uroczystość Miłosierdzia Bożego

W tym roku w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, przeżywałyśmy drugą rocznicę zawierzenia naszego Zgromadzenia Miłosierdziu Bożemu. To był szczególny dla nas czas. Czas, w którym miałyśmy okazję łączyć dziękczynienie za uzyskane łaski od Nieograniczonego Miłosierdzia Bożego z wielką radością wywołaną kanonizacją bł. Jana Pawła II. Podczas dziękczynnej Adoracji przed Najświętszym          Sakramentem, pamiętając o wszystkich intencjach noszonych                 w sercach, odnowiłyśmy Akt Zawierzenia Miłosierdziu Bożemu.
Każdy z nas jest związany z Bogiem cieniutką niewidzialną nitką, która podtrzymuje nas przy życiu w szczerej i głębokiej wierze.  Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu nieustannie te nici , które czasami zdarzy nam się poluzować lub zerwać, wiąże i wzmacnia. Życzmy sobie i innym, abyśmy w naszej codzienności bez obaw,              z ufnością oddali się w Jego kochające Miłosierne Serce. Pozwólmy Bogu ogarnąć nas  swoją żywą obecnością i potęgą swego Bożego Miłosierdzia, abyśmy sami wpierw doświadczając Miłosierdzia mogli stać się Jego wiernymi szafarzami. 

DSCN2112 DSCN2120 DSCN2123 DSCN2142

fb-share-icon