VII Kapituła Generalna

VII Kapituła Generalna

Trwa VII Kapituła Generalna Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy. Rozpoczęła się 26 czerwca i przebiega pod hasłem: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi nas”.

W dniu dzisiejszym odbyła się sesja wyborcza, której przewodniczył bp Jacek Kiciński. Podczas jej trwania Kapituła wybrała Nowy Zarząd Zgromadzenia.
Przełożoną Generalną została wybrana na drugą kadencję, s. M. Claret Król.
Wikarią Generalną została s. M. Ewa Jędrzejak.
II radna generalna: s. M. Jana Gabriel
III radna generalna oraz ekonomka generalna: s. M. Krzysztofa Kubaj.
IV randa generalna oraz sekretarka generalna: s. M. Natanaela Dziubata.

Polecamy naszym modlitwom nasze współsiostry i całą Kongregację Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza.fb-share-icon