Wszelkie apostolstwo jest miłością

Wszelkie apostolstwo jest miłością

Miłosierdzie jest duszą całego naszego apostolstwa. Jego źródłem jest Chrystus, który jest Miłością. Celem jest miłość, rozszerzanie Królestwa Bożej Miłości.

Cały nasz charyzmat nacechowany jest miłosierdziem. Ubóstwo, czystość Bogu poświęcona i posłuszeństwo, są owocami miłości. Miłosierna miłość z kolei potrafi w znakomity sposób prowadzić człowieka do wiary.

Wszystkie czynności Siostry Miłosierdzia wynikają z życzliwej dobroci, bo kocha ona Boga z całego serca, z całej duszy, z wszystkich sił. Wielką łaską bowiem jest spędzać wszystkie dni swego życia w domu, w którym sam Bóg jest Ojcem, a miłosierdzie Matką.

fb-share-icon