Wszelkie apostolstwo jest miłością

Wszelkie apostolstwo jest miłością