Zmarła nasza współsiostra

Zmarła nasza współsiostra

9 października w godzinach rannych po pięknym życiu zakonnym, Pan życia i śmierci wezwał do Siebie po wieczną nagrodę w 85. roku życia i 64. roku profesji zakonnej, naszą Współsiostrę
S. M. Olimpię Teresę Konopka SMCB
od Zmartwychwstania Pańskiego.

S. M. Olimpia Konopka urodziła się 15 lipca 1934 roku w miejscowości Rudno w powiecie Gliwickim jako ostatnia z siedmiorga rodzeństwa. Jej rodzicami byli Jan i Anna zd. Cedziwoda. Ojciec pracował na kolei, natomiast matka zajmowała się domem i wychowaniem dzieci.

Na chrzcie św., który przyjęła 22 lipca 1934 roku w rodzinnej parafii pw. św. Mikołaja, otrzymała imię Teresa. Sakrament bierzmowania przyjęła 28 maja 1948 r. także w rodzinnej parafii.

Od listopada 1949 r. pracowała w kuchni szpitalnej w Trzebnicy.

Do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy wstąpiła 3 listopada 1951 r., natomiast 8 września 1953 r. rozpoczęła nowicjat. Po jego ukończeniu, 29 września 1955 r., złożyła Bogu pierwsze śluby zakonne. Po trzech latach, 29 września 1958 r., poświęciła Mu się całkowicie poprzez śluby wieczyste.

W Zgromadzeniu siostra Olimpia ukończyła Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrocławiu, kurs księgowości I, II i III stopnia, Międzyzakonne Studium Prawno-Administracyjne, Studium katechetyczne we Wrocławiu oraz kurs instruktorek Duszpasterstwa Młodzieży Żeńskiej.

Zdobyte wykształcenie pozwoliło Siostrze podjąć w swym życiu zakonnym rozmaite posługi do których powołał ją Pan. I tak w 1957 r. rozpoczęła pracę w kancelarii w Szpitalu Powiatowym w Trzebnicy jako statystyk medyczny. Do 1969 r. posługiwała również jako katechetka w parafii pw. św. Bartłomieja i św. Jadwigi w Trzebnicy. Tutaj jako pierwsza rozpoczęła przygotowywanie dzieci do wczesnej komunii św. W katechezę jak i w pozostałe powierzone jej zadania wkładała całe swoje serce. Szukała nowych sposobów i metod dotarcia do młodego człowieka. Zawsze służyła dobrą radą i przykładem.

Od lipca 1969 do końca roku 1976 katechizowała w Strzelinie, tam też pełniła funkcję przełożonej wspólnoty.

W styczniu 1977 r. siostra Olimpia stanęła przed nowym wyzwaniem – współtworzenia nowej placówki w Nuncjaturze Apostolskiej w Wiedniu. Tam podjęła pracę biurową oraz była przełożoną wspólnoty. Swoim rzetelnym wypełnianiem obowiązków i precyzją imponowała wielu. Zdobyła sobie duże uznanie nie tylko swych bezpośrednich przełożonych. Była obdarzana ogromnym szacunkiem i szczerą sympatią przez osoby, z którymi miała kontakt. Posługę w Wiedniu zakończyła 1997 r., po tym jak Kapituła Generalna wybrała ją na stanowisko Wikarii Generalnej. Funkcję tą pełniła przez dwie kadencję do roku 2009.

Od 2002 r. nieprzerwanie pełniła funkcję kustosza muzeum klasztornego, które sama założyła i ciągle zmieniała i uzupełniała, a które każdego roku przyciągało licznych turystów i osoby zainteresowane. Na szczególne uznanie zasługuje jej heroiczny wręcz trud związany z archiwizacją dokumentów i zabytków klasztoru, dbałość o renowację cennych obrazów oraz umiejętność pozyskiwania potrzebnych na ratowanie tych dóbr środków finansowych.

Ponadto siostra Olimpia była tłumaczką, autorką licznych publikacji, artykułów i prac naukowych, które potwierdzają jej miłość i przywiązanie do Zgromadzenia, do duchowego dziedzictwa św. Jadwigi Śląskiej, jak i do Trzebnicy.

28 września pojechała na wypoczynek do naszego domu w Międzyzdrojach, gdzie czuła się bardzo dobrze. Jeszcze dzień przed śmiercią żartowała z siostrami do późnego wieczora. Jednak następnego dnia rano Pan życia i śmierci odwołał ją do siebie.

Powierzamy Bogu bogatemu w miłosierdzie naszą zmarłą Współsiostrę prosząc, by przyjął ją do wiecznej radości i pełni obcowania z sobą.

fb-share-icon