O klasztorze

Klasztor w Trzebnicy

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to

Klasztor pocysterski w Trzebnicy położony w uroczej pagórkowatej okolicy, należy do najstarszych
i najpiękniejszych zabytków architektonicznych Śląska, a jego budowle sakralne stanowią niezwykle cenną część dorobku kulturowego tego regionu. Opactwo jest fundacją książęcej pary: Henryka I Brodatego i jego małżonki, św. Jadwigi Śląskiej. Fundacja ta powstała w 1202 roku z przeznaczeniem dla sióstr cysterek i jest najstarszym klasztorem żeńskim na ziemi śląskiej. Główną inicjatorką była św. Jadwiga. Jej rady skłoniły księcia do budowy żeńskiego klasztoru, a realizacja zamiaru Jadwigi, była dowodem jej subtelnej miłości bliźniego i troski o zbawienie dusz. Ponad 600 lat w klasztorze trzebnickim żyły, modliły się i pracowały siostry cysterki. Przez ten długi czas, każda z następnych ksień klasztoru przyczyniła się do upiększenia obiektów klasztornych i kościoła. 13 stycznia 1811 roku
w wyniku sekularyzacji siostry cysterki musiały opuścić klasztor. Po kasacie niektóre pomieszczenia klasztoru, zajęły rodziny urzędników. W późniejszym czasie służył jako szpital dla jeńców wojennych,
w czasie wojen napoleońskich. Następnie urządzono w nim przędzalnie wełny i fabrykę sukna, okres ten znacznie przyczynił się do zniszczenia tej wspaniałej budowli. W roku 1861 dzięki Opatrzności Bożej pierwsze siostry boromeuszki przybyły do Trzebnicy, aby opiekować się chorymi
i potrzebującymi. Dzięki pomocy Zakonu Rycerzy Maltańskich, zajmujących się szpitalnictwem, udało się siostrom boromeuszkom nabyć klasztor trzebnicki na własność, stając się przez
to spadkobierczyniami św. Jadwigi, jej życia modlitwy, miłości i ofiary.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here

do góry