Formacja

Formacja jest stałym procesem, w którym pogłębia się nasze oddanie Chrystusowi tak, że odpowiadamy Mu z twórczą wiernością wobec naszego powołania i gorliwiej wypełniamy nasze wspólne posłannictwo. Poprzez formację człowiek nawraca się w głębi swego istnienia ku Słowu Bożemu, a jednocześnie uczy się sztuki szukania Bożych znaków w rzeczywistości tego świata. (VC 68)

    Zadaniem formacji zakonnej jest rozwijanie darów natury i łaski, które prowadzi do dojrzałego życia zakonnego i ofiarnego pełnienia miłosierdzia w Duchu Chrystusa i Jego Ewangelii, zgodnie z charyzmatem naszego Zgromadzenia.

ASPIRANTURA

To pierwszy etap w życiu zakonnym siostry boromeuszki. Trwa on przynajmniej 3 miesiące.
Jego celem jest zapoznanie się ze wspólnotą i posługą sióstr.

POSTULAT

Kolejny etap formacji zakonnej. Trwa on 9 miesięcy. Postulantki poświęcają swój czas na modlitwę, pracę domową, posługę wśród chorych. To dni głębszego rozeznawania swojego powołania i przygotowania się do życia zakonnego.

NOWICJAT

Czas nowicjatu (2 lata) służy gruntownemu wprowadzeniu w istotne i podstawowe wymagania życia zakonnego. Jest wdrażaniem w praktykę rad ewangelicznych, służby miłosierdzia powiązaną z głębokim życiem modlitwy i zjednoczenie z Chrystusem.

JUNIORAT

Po ukończeniu nowicjatu siostry składają śluby (miłosierdzia, czystości, ubóstwa, posłuszeństwa) na okres roku, przyjmują habit zakonny i przechodzą do tzw. junioratu. Może on trwać od 5 do 9 lat zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego. Co roku siostry odnawiają śluby, aż ostatecznie, po ostatnim odnowieniu składają śluby wieczyste. W okresie junioratu siostry zdobywają lub uzupełniają potrzebne do pracy apostolskiej wykształcenie. Angażowane są również do pełnienia dzieł miłosierdzia i pracy prowadzonej przez nasze Zgromadzenie.

FORMACJA PERMANENTNA

Profesja wieczysta
Poświęcenie swojej osoby Chrystusowi przez śluby wieczyste, jest ciągłym procesem i żąda od nas wierności do końca życia…Każda siostra bierze na siebie obowiązek troski o rozwój powołania i zjednoczenia z Bogiem w duchu rad i błogosławieństw ewangelicznych oraz prawa Zgromadzenia

do góry